Boka direkt

ADR – Farligt gods

Alla BudAB:s chaufförer är utbildade enligt ADR 1.3 för transport av farligt gods på väg.

Kontakta oss på för mer information!